HR 2020, a nowa rzeczywistość. Najlepsze praktyki, trendy wyzwania.

Serdecznie zapraszamy Państwa na najnowsze spotkanie online w ramach Payroll Club.

Już 19 listopada 2020 r. spotkamy się i porozmawiamy z wyjątkowymi gośćmi: Panią Martyną Bogdaniuk, Kierownik Administracji Personalnej i Płac LOTTE Wedel Sp. z o o.o., laureatką konkursu Top Payroll Manager Awards 2020 która bliżej przedstawi szczegóły zwycięskiego case study w tegorocznej edycji TPMA.

Spotkamy się również z Panią Sylwią Miturą-Lis Head of Payroll Department/Accounting Manager, Costa Coffee Polska S.A. i poruszymy temat wykorzystania analityki obszaru Payroll Big Data do generowania dodatkowych środków finansowych dla organizacji.

Pan Łukasz Prasołek, Ekspert i trener z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych przedstawi najważniejsze zmiany dotyczące elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

Wydarzenie ma dla uczestników charakter bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji poprzez przycisk “Zapisz się”.

Szczegółowy harmonogram spotkania:

09:00- 09:05 Powitanie.

09:05- 09:30 Design thinking w kadrach i płacach. Jak tworzyć nowoczesne narzędzia HR skutecznie wspierające biznes.

Historia firmy Wedel | Case study – wdrożenie nowego narzędzia do procesów kadrowo-płacowych, jako element procesu digitalizacji | Wizja przyszłości – czyli jakie narzędzia teraz wdraża #Wedel i jak one wpłyną na obszar payroll.           

Martyna Bogdaniuk, Kierownik Administracji Personalnej i Płac LOTTE Wedel Sp. z o o.o. | Laureatka konkursu Top Payroll  Manager Awards 2020

09:30- 10:00 Jak generować dodatkowe środki  dla organizacji z wykorzystaniem analityki obszaru Payroll Big Data?   

Sylwia Mitura-Lis,  Head of Payroll Department/Accounting Manager, Costa Coffee Polska S.A.

Bartosz Kruszewski,  Head of Sales & Marketing, Fiabilis Consulting Group Sp. z o.o.

10:00- 10:30 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – praktyczne problemy i wyzwania.

Wymagania prawne dotyczące dokumentów elektronicznych| Dokumentacja mieszana – częściowo elektroniczna a częściowo papierowa| Dokumenty, które muszą mieć formę pisemną |Skany dokumentów i zasady ich przechowywania |Wnioski elektroniczne, kiedy trzeba wydrukować?

Łukasz Prasołek, Ekspert i trener z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki

10:30 Zakończenie i podsumowanie spotkania


Organizator


Partner Strategiczny:


Partner Merytoryczny

© Copyright 2020 Fiabilis Consulting Group Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony internetowej - IMPERIA Web Studio

Zapisz się na wydarzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiabilis Consulting Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 124, tel.: +48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl,
2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mail: iod@fiabilis.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie w ramach formularza kontaktowego przy użyciu poczty elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na przesłane zapytanie.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania